Är det tillåtet för en muslim att stå upp och äta och dricka?

Fråga: Är det tillåtet för en muslim att stå upp och äta och dricka?

Svar: Det är tillåtet, men föraktfullt.