Är det tillåtet för en menstruerande kvinna att läsa Qur’ânen eller religiösa böcker?

Publicerad: 2003-08-25
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Referens: Fatâwâ-ul-Mar’ah, sid. 34

 

Fråga: Är det tillåtet för en menstruerande kvinna att på ´Arafât-dagen läsa en bok som består av böner samt Qur’ân-verser?

Svar: Det är ingen skada skedd om en menstruerande kvinna eller en kvinna med postfödelseblödningar läser böcker i vilka det förekommer
böner samt handlar om vallfärdsritualer. Den korrekta åsikten säger att det är tillåtet för henne att läsa Qur’ânen. Det förekommer ingen autentisk, klar text som förbjuder en menstruerande kvinna, eller en kvinna i barnsäng, från att recitera Qur’ânen. Det som är rapporterat angår bara den sexuellt orena personen. Denna person skall inte recitera Qur’ânen i detta tillstånd. Detta är baserat på ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth. Vad beträffar menstruerande kvinnor eller kvinnor i barnsäng, gäller Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ)
hadîth:

“Varken den menstruerande kvinnan eller den sexuellt orena personen skall recitera något ur Qur’ânen.”

Denna hadîth är däremot svag. Den hör till Ismâ´îl bin ´Ayyâshs rapporteringar från Hidjâz-borna och han är svag när han rapporterar från dem. Däremot kan hon recitera från sitt minne utan att röra Qur’ânen.

Beträffande den sexuellt orena personen, får han varken recitera Qur’ânen från minnet eller röra vid en Mushaf förrän han har badat. Skillnaden mellan dem två är att tidsbeloppet för den sexuellt orene är väldigt kort, ty han kan bada direkt efter att ha haft umgänge med sin hustru. Och han inte skulle ha tillgång till vatten, kan han alltid utföra Tayammum och därefter antingen förrätta bönen eller läsa Qur’ânen. Men vad berör den menstruerande kvinnan, eller kvinnan i barnsäng, har hon ingen kontroll över dess längd, ty sådan kontroll ligger i Allâhs hand.

Menstruation och barnsäng tar dagar. Därför är det tillåtet för dem att läsa Qur’ânen så att de inte glömmer det de memorerat samt förlorar värdet av läsandet. Likaså beror det på att de skall kunna lära sig Sharî´ah ur Allâhs skrift. Därför är det även mer tillåtet för henne att läsa böcker som består av böner, hadîther och Qur’ân-verser. Detta är den korrekta åsikten beträffande denna fråga.