Är det tillåtet för en blind man att undervisa flickor?

Publicerad: 2010-06-21
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (93)

 

Fråga: Är det tillåtet för en blind man att undervisa flickor?

Svar: Ja, om han är skyddad från synder. Är han det?

Frågeställaren: Nej.

al-Albânî: Då är det inte tillåtet. Det är också tillåtet om han är kysk och gift och lika gammal som jag och inte fruktar att sättas på prövning av flickorna. Det är alltså en riskabel situation.