Är det tillåtet för den dödes förmyndare att be de närvarande på begravningen att förlåta den döde?

Fråga: Är det tillåtet för den dödes förmyndare att be de närvarande på begravningen att förlåta den döde?

Svar: Det är en innovation att den dödes förmyndare ber de närvarande på begravningen att förlåta den döde. Det är inte Sunnah att säga till de närvarande ”Förlåt honom”. Så länge en person inte har haft något med någon annat göra, så har de andra inget emot honom. Och om han har haft något med någon att göra och levt upp till sin skyldighet gentemot den andre personen, så har den andre inte heller något emot honom. Och om han inte har levt upp till sin skyldighet gentemot den andre, så är det både möjligt att han förlåter honom och att han inte gör det. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har lånat pengar från folk med avsikten att betala tillbaka dem, kommer Allâh att betala tillbaka för. Och den som har lånat pengar från folk med avsikten att slösa bort dem, kommer att slösas bort av Allâh.”1

1al-Bukhârî (2387).