Är det tillåtet att utsmycka moskéer?

Fråga: Är det tillåtet att utsmycka moskéer?

Svar: Nej. De har inte byggts i utsmyckande syfte. De har byggts till dyrkan. Meningen är ödmjukhet och rädsla för Allâh (´azza wa djall). De har inte byggts i stoltserande syfte. De har inte byggts för att utgöra museum. De säger att de är muslimernas väldiga kvarlevor. Visst är moskéerna muslimernas kvarlevor, men det betyder inte att de skall utsmyckas. Alla moskéer är väldiga ehuru de inte är utsmyckade.