Är det tillåtet att tugga kat?

Fråga: Är det tillåtet att tugga kat? De som tuggar kat säger att det är tillåtet eftersom det inte finns något bevis som förbjuder det.

Svar: Kat är avslappnande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd alla berusande och avslappnande preparat. Det sägs att de tuggar kat och ber när tiden har gått ut. De sitter och tuggar och låter bönetiderna gå ut. Kat är värre och mer förbjudet än tobak.