Är det tillåtet att transportera ett lik från ett land till ett annat?

Fråga: Är det tillåtet att transportera ett lik från ett land till ett annat?

Svar: Det är tillåtet att transportera ett lik från ett land till ett annat om syftet är korrekt och kroppen inte riskerar att ruttna. Det är dock bättre att begravas där man dör eftersom processen är enklare.