Är det tillåtet att ta upp händerna under Qunût?

Publicerad: 2009-09-12
Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (2/584-585)
Fotnoter: webbofs6.sg-host.com

 

Om Imâmen börjar läsa Qunût, skall de bedjande bakom honom säga ”Âmîn”. Vi känner inte till att det finns någon meningsskiljaktighet i denna fråga. al-Qâdhî sade:

””Det är tillåtet för de bedjande att be tillsammans med Imâmen.””

Det sades till Ahmad:

””Skall jag be själv om jag inte hör Imâmens Qunût?””

Han svarade:

””Ja. Han skall ta upp händerna under Qunût.””

al-Athram sade:

””Abû ´Abdillâh[1] brukade ta upp händerna under Qunût och lyfta dem till bröstet.””

Han bevisade det med att Ibn Mas´ûd brukade ta upp händerna under Qunût och lyfta dem till bröstet. Samma sak har rapporterats från ´Umar och Ibn ´Abbâs och det är likaså Ishâqs och Hanafiyyahs åsikt.

Handlingen anses däremot vara föraktfull av Mâlik, al-Awzâ´î och Yazîd bin Abî Maryam.

Vad oss[2] beträffar[3], följer vi profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

””Om du skall be till Allâh, skall du be till Honom med handflatorna och inte med utsidan av händerna. När du då är färdig, skall du stryka ditt ansikte med dem.””[4]

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah.

Likaså utfördes handlingen av de omnämnda följeslagarna.

Skall man då stryka ansiktet efter att ha läst klart Qunût? Det finns två rapporteringar [från Imâm Ahmad] i denna fråga.

Den första: Man skall inte göra det. Det har rapporterats att Imâm Ahmad ställdes frågan kring det. Han svarade:

””Jag har inte hört något om det.””[5]

Det beror på att handlingen i sig är en bön under förrättandet av bönen och således är det inte rekommenderat att stryka ansiktet på samma sätt som man inte gör det efter de resterande bönerna.

Den andra: Det är rekommenderat baserat på rapporteringen vi har nämnt.


[1] Imâm Ahmad bin Hanbal.

[2] Hanâbilah.

[3] Imâm Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

””Den korrekta åsikten är att man skall ta upp händerna. Det har rapporterats autentisk att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh)
gjorde det – och ´Umar bin al-Khattâb är en av de renläriga kaliferna vilkas Sunnah skall följas baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning. Således skall man ta upp händerna.” (ash-Sharh al-Mumti´ ´alâ Zâd-il-Mustaqni´ (4/24-25)

[4] Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Svag.” (Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr, sid. 70)

[5] Masâ’il al-Imâm Ahmad, sid. 71, av Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânî som också sade:

”“Jag hörde honom även säga: ”Jag har inte hört talas om det.””