Är det tillåtet att svära vid en mushaf?

Fråga: Är det tillåtet att svära vid en mushaf?

Svar: Nej, inte vid en mushaf. Det är tillåtet [att svära] vid Qur’ânen, en sûrah eller Allâhs tal, det är harmlöst. En mushaf består emellertid av skinn, kommentarer och annat som inte tillhör Qur’ânen.