Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder?

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor till andra länder?

Svar: Det är tillåtet men det är bättre att dela ut dem i hemlandet. Det är bara bättre att skicka dem utomlands om fördelen är större. Exempel på en sådan fördel är att givaren har berättigade släktingar i ett annat land. En annan är att folket utomlands har större behov av allmosor. I så fall är det harmlöst att skicka till dem. Annars är det bättre att betala allmosa i hemlandet. Det är dock giltigt att skicka allmosor utomlands så länge de hamnar i berättigade händer ändock fördelen inte är större. Ty Allâh (tabârak wa ta´âlâ) kräver att allmosan betalas till berättigade människor utan att kräva att den betalas där egendomen infinner sig.