Är det tillåtet att pruta?

Fråga: Är det tillåtet för köparen att pruta?

Svar: Javisst. Det är tillåtet att pruta och be försäljaren om prissänkning. Det är bra.