Är det tillåtet att ljuga för makan i alla fall?

Fråga: Är det tillåtet att ljuga för makan i alla fall?

Svar: Det är tillåtet att ljuga för henne för att korrigera samlevnaden. Men om det är i ett annat syfte så är lögn i princip förbjuden utan hänsyn till makan eller någon annan.