Är det tillåtet att lägga liken i ett rum i moskén och be för dem?

Fråga: Vi ber begravningsbönen i vår moské vars framdel är mycket trång och framför allt om det finns fler lik att be för. Det blir mycket besvärligt och de som står närmast liket hamnar i en röra. Till följd därav vill vi bygga ett öppet rum längst fram i moskén vari vi tänker placera liken i samband med begravningsbönen. Vi vill veta vad ni tycker om det.

Svar: Det är tillåtet att bygga rummet och placera liken i det. Men om det bara handlar om ett eller två lik så skall de placeras framför imamen. Det har en större inverkan på de närvarande.

Och om liken är många och orsakar att raderna blir ojämna, så är det okej att be för dem när de ligger i det rummet. Dess dörr skall vara vid.