Är det tillåtet att kalla en lärd för ”islams argument” (حجة الإسلام)?

Fråga: Är det tillåtet att kalla en lärd för ”islams argument” (حجة الإسلام)?

Svar: Benämningen ”islams argument” är numera vanlig. Det är i högt tak när det kommer till benämningar. Om någon talar med folk och vill upplysa dem om en berättigad person, säger han att den lärde är ”islams argument” på grund av hans kunskap och förträfflighet. Annars är det Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet som verkligen utgör ett argument. Men de kallar vissa lärda för det för att understryka deras myckna kunskap. Det vill säga att han är ett argument när han talar, ty han nämner bevis.