Är det tillåtet att kalla de arabiska regeringarna för otrogna?

Fråga: Är det tillåtet att kalla de arabiska regeringarna för otrogna?

Svar: Den av dem som anser att dessa människostiftade lagar är bättre än Allâhs lag är otrogen. Den som innerst inne anser att endast Allâhs lag har rätt att råda och att det är förbjudet att styra med någon annan lag men styr med andra lagar på grund av sin lust och andra skäl har inte hädat en större otro.

Otron är förknippad med att anse det vara lovligt att döma med något annat än Allâhs lag, tycka de hedniska lagarna är bättre än Allâhs lag eller betrakta dem som jämlika med Allâhs lag. Den som tror på något av de nämnda alternativen, eller allihopa, är otrogen.