Är det tillåtet att hänga Qur’ân-verser i bilen?

Publicerad: 2009-03-10
Talare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh
Källa: at-Tamhîd fî Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 597

Fråga: Är det tillåtet att hänga upp Kursî-versen (Âyat-ul-Kursî) i bilen?

Svar: Svaret på frågan är detaljerat. Om den hängs upp för att den skall memoreras och påminna en om att läsa den, anses handlingen vara tillåten. Exempel på det är att placera Qur’ânen längst fram i bilen eller vid ens sida. När man då får tillfälle, tar man fram den och läser ur den. Denna handling är tillåten.

Har man däremot hängt upp den för att den skall avvärja skada och ont, hör det till att hänga upp amuletter med Qur’ân-verser i. Sedan tidigare vet vi att denna handling är förbjuden.