Är det tillåtet att hålla i Qur’ânen med vänster hand?

Fråga: Är det tillåtet att hålla i Qur’ânen samt ge den och ta den med vänster hand?

Svar: Det får han göra om han inte kan ta i den med sin högra hand. Annars tar han i den med sin högra hand utav respekt till Allâhs (´azza wa djall) skrift. Höger hand används till fina handlingar medan vänster hand används till rengöring och dylikt.