Är det tillåtet att ge allmosor till sina betjänter och arbetare?

Fråga: Är det tillåtet att ge allmosor till sina betjänter och arbetare?

Svar: Ja, det får han göra om de är berättigade till allmosor. Exempel på det är att de har familjer och ingen tillräcklig lön. Ett annat exempel är att de har skulder som lönerna inte räcker till för att betala av dem. Så länge de är berättigade till allmosor så är det harmlöst att ge dem ehuru de är hans arbetare eller betjänter.