Är det tillåtet att gå på de otrognas begravningar?

Fråga: Det finns muslimer som har kristna grannar. Är det tillåtet för en muslim att besöka en sjuk kristen? Är det tillåtet att gå på hans begravning om han dör?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Man skall inte gå på hans begravning. Däremot är det tillåtet att besöka honom om han skulle bli sjuk, eftersom fördelen med det är att personen kan bli muslim.

Om personen dör som otrogen, kommer han att hamna i helvetet och således skall man inte be för honom – och Allâh vet bättre.