Är det tillåtet att förrätta bönen i synagogor och kyrkor?

Publicerad: 2006-01-23
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (22/162)

 

Fråga: Är det tillåtet att förrätta bönen i synagogor och kyrkor om det finns bilder däri eller inte? Är det korrekt att kalla dem för ”Allâhs hus”?

Svar: Nej, de är inte Allâhs hus. Allâhs hus är moskéerna. De är hus i vilka Allâh hädas även om Han skulle nämnas i dem. Husen har alltså samma position som dess folk och dess hus folk är otrogna. Sålunda är de hus i vilka de otrogna hädar.

Vad bönen däri beträffar, har de lärda tre åsikter om det:

1 – Helt förbjudet. Denna åsikt har Mâlik.

2 – Helt tillåtet. Denna åsikt har några av Ahmads följeslagare.

3 – Om det finns bilder däri, anses det inte vara tillåtet att förrätta bönen i dem, ty änglarna kommer inte in i hem i vilka det finns bilder. Likaså gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte in i Ka´bah förrän alla avbilder däri hade avlägsnats. Dessutom sade ´Umar:

””Vi gick inte in i kyrkorna om det fanns bilder i dem.””

Denna åsikt är den mest korrekta. Den rapporteras från ´Umar bin al-Khattâb och andra. Den är också sagd av Ahmad och andra.

Följeslagarna brukade förrätta bönen i kyrkorna om det inte fanns bilder i dem och Allâh vet bättre.