Är det tillåtet att fasta Tashrîq-dagarna?

Fråga: Är det tillåtet att fasta Tashrîq-dagarna?

Svar: Tashrîq-dagarna är de tre första dagarna efter ´Îd-ul-Adhhâ. De kallas så eftersom människorna brukar hänga ut sitt kött i solen. Syftet är att det torkar så att det inte ruttnar i förvar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dessa tre dagar:

”Tashrîq-dagarna är dagar av mat, dryck och påminnelse om Allâh (´azza wa djall).”

Med det sagt skall de dagarna inte fastas. Därför sade Ibn ´Umar och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum):

”Det är inte tillåtet för någon att fasta Tashrîq-dagarna frånsett personen som inte har ett offerdjur.”

Det vill säga personerna som vallfärdar Tamattu´ eller Qirân. De får fasta tre dagar under vallfärden och sju när de kommer hem. Dessa får fasta under Tashrîq-dagarna så att inte vallfärden avslutas innan de hinner fasta. Ingen annan får fasta den tiden. Även personen som fastar två månader i rad får låta bli att fasta ´Îd-dagen och de tre dagarna efteråt och sedan återuppta sin fasta.