Är det tillåtet att dricka öl om det står att den är alkoholfri?

Fråga: Är det tillåtet att dricka öl om det står att den är alkoholfri?

Svar: Ja, om den är alkoholfri. Det är det som är välkänt. Den får emellertid inte drickas om den är berusande.