Är det tillåtet att döda hädarna i Saudiarabien?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Tidsskriften “al-Daawah”, sid. 25, nr. 20, Rabî II 1424 H / juni 2003

 

Fråga: Är det tillåtet att döda de ickemuslimer som befinner sig i vårt land? Vad är ert råd till dem som citerar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Kör ut hedningarna från den Arabiska halvön.”?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att döda de ickemuslimer som landets makthavare har lovat säkerhet eller som har kommit utav särskilda anledningar. De får inte skadas eftersom islam påbjuder att man uppfyller avtal och pakter. Vi får inte ge någon tillfälle att säga att muslimerna bryter sina avtal. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ovanstående ord är autentiska, men de betyder inte att vi skall döda personer under beskydd.