Är det tillåtet att betala allmosan till släktingar?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosan till släktingar?

Svar: Ja. Den får betalas till släktingar. Det är bättre att ge den till släktingar än till utomstående. Det enda undantaget är släktingen som du måste försörja. I så fall får du inte ge honom allmosa med avsikten att slippa försörja honom. Gör du det sparar du dina pengar som är obligatoriska att spenderas på personen.

Således säger jag att det är tillåtet att betala släktingens skuld med allmosor ehuru det är obligatoriskt att försörja honom. Du får alltså försörja honom och ge honom allmosor för att han skall betala sin skuld. Ty du är inte ålagd att betala en släktings skuld. Om sonen vill betala sin faders skuld som han själv inte klarar av att betala, så är det harmlöst att göra det med hans allmosor.