Är det tillåtet att betala allmosa till syskon?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till syskon?

Svar: Ja, det är harmlöst om de är fattiga. Släktingar har mer rätt till den. Välgörenhet till släktingar är dels välgörenhet, dels bevarat släktband.