Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Det finns två sorters innovationer:

1 – Innovation som utesluter dess utövare ur islam. Det är inte tillåtet att betala allmosa till dessa människor. Exempel på dessa är de som tror att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönhör den som tillber honom, ber honom om hjälp, anser att Allâh är överallt med Sin essens eller dementerar Hans (´azza wa djall) höghet över skapelsen.

2 – Innovation som inte utesluter dess utövare ur islam, det vill säga innovation som inte är otro. Dess utövare är muslim. Denne får ta emot allmosor om han tillhör dess åtta berättigade målgrupper.