Är det tillåtet att berätta för anhöriga och vänner om en persons död?

Fråga 2: Är det tillåtet att berätta för anhöriga och vänner om en persons död så att de kan be begravningsbönen för honom eller anses det vara förbjuden jämmer?

Svar: Det är tillåten jämmer. Till följd därav meddelade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Negus död samma dag som han dog. Och när kvinnan som tog hand om moskén hade dött och begravts av följeslagarna utom hans kännedom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ni skulle ha underrättat mig.”

Det är alltså okej att meddela om en persons död för att så många som möjligt skall be begravningsbönen för honom. Ty liknande handling har alltså rapporterats i Sunnah. Däremot är det inte föreskrivet att meddela om bortgången efter begravningen. Det är en förbjuden jämmer.