Är det tillåtet att be mellan pelare?

Publicerad: 2006-04-23
Talare: Shaykh ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: Radioprogrammet ”Nûr ´alâd-Darb”
Inspelat av Darulhadith.com,
26/9/1425-09/11/2004, al-Madînah an-Nabawiyyah

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

””Den som binder samman raden, kommer att bindas samman av Allâh, och den som skär av raden, kommer att skäras av Allâh.” Ställ er inte i rad mellan pelarna.” Den som ensam ber bakom raden, har ingen bön.””

Ibland när jag kommer till moskén, finner jag en avskuren rad mellan pelarna. Skall jag då sluta mig till den, eller skall jag be bakom dem ensam?

Svar: Fuqah⒠säger att det är föraktfullt att be mellan pelarna om pelaren skär av raderna. Däremot säger de att man kan göra det vid behov och folkmassa. Om du går in i moskén ensam medan Imâmen står och ber med samlingen, är det absolut bättre att be i den avskurna raden än ensam bakom den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade den som ber ensam bakom raden att göra om bönen.

Vad gäller din bön mellan pelarna, är ”föraktfullt” det minsta man kan säga om handlingen. Din bön är dock korrekt och det är bättre än att förrätta den ensam.