Är det tillåtet att be i en kyrka?

Fråga: Är det tillåtet att be i en kyrka?

Svar: Om golvet är rent och det inte finns några kors framför dig så är det okej.