Är det tillåtet att be för ledaren som styr med mänskliga lagar?

Fråga: Är det tillåtet att be om välfärd och framgång för makthavaren som inte styr med det som Allâh har uppenbarat och som istället styr med människostiftade lagar? Är det en uppmuntring för honom till det eller skall vi be för honom och mot honom?

Svar: Man ber för den otrogne att han vägleds. Man ber för den otrogne att han vägleds. Vad skall man då säga om en syndig muslim? Man ber för att den otrogne och den syndige muslimen skall vägledas. Man ber om makthavarens framgång så att han kan ångra sig och styra med föreskriften. Det är tillåtet.