Är det Sunnah att upprepa böneutroparen när han läser Iqâmah?

Fråga: Är det Sunnah att upprepa böneutroparen när han läser Iqâmah?

Svar: Ja. Iqâmah är böneutrop. Den som upprepar böneutroparen belönas för sin handling. Det berör både böneutropet och Iqâmah.