Är det Sunnah att stå i tre rader om de bedjande är få?

Fråga: Är det fortfarande Sunnah att stå i tre rader om de bedjande är få?

Svar: Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en död muslim som fyrtio män som inte avgudar något vid Allâhs sida ber begravningsbönen för utan att Allâh låter dem medla för honom.”1

och:

”Det finns inte en muslim som tre rader muslimer ber för utan att han förlåts.”2

Vissa lärda säger att det är rekommenderat att raderna är tre stycken ehuru varje rad består av två personer. Andra lärda säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på kvantiteten eftersom han sade:

”… fyrtio män…”

Den andra åsikten verkar vara mest korrekt. Därför är det bäst att fylla raderna en efter en och om folkmängden blir stor så räcker det.

1Muslim (948).

2Ahmad (4/79) och at-Tirmidhî (1028) som sade att den är god.