Är det Sunnah att sätta gröna buskar och annat i gravarna?

Fråga: Är det Sunnah att sätta gröna buskar och annat i gravarna därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så med de två som straffades i sina gravar eller är det specifikt för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det är inte Sunnah att sätta gröna kvistar eller något annat i graven. Det är en innovation och en dålig tanke om den döde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ju inte så med alla gravar. Han gjorde endast så med två gravar eftersom han visste att de straffades. Det är ett stort brott mot och en dålig tanke om den döde att sätta ett palmblad i hans grav. Ingen får tänka dåligt om sin muslimske broder. Den som sätter ett palmblad i en persons grav anser att han straffas, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde endast så när han visste att de två straffades.

Sammanfattningsvis är det en grundlös innovation att sätta palmblad eller något annat i en grav. Därtill är det en dålig tanke om den döde eftersom den som gör så anser att den döde straffas varför han vill att straffet lindras. Vi vet ju inte heller om Allâh bönhör vår medling för den döde om vi gör så med hans grav. Inte heller vet vi om han straffas överhuvudtaget.