Är det Sunnah att liket bärs med huvudet före i begravningståget?

Fråga: Är det Sunnah att liket bärs med huvudet före i begravningståget?

Svar: Jag känner inte till någon Sunnah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kring det. Men med tanke på hur de lärda beskriver bärandet av liket så fordrar det att liket bärs med huvudet före.