Är det större otro att förtala följeslagarna?

Fråga: Är det större otro att förtala följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum)?

Svar: Om de förtalas för sin möda och hjälp till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och religionen, så är handlingen större otro.

Och om de förtalas på grund av något hat mot dem eller efterapning av någon annan, så är handlingen en stor synd och ingen otro. Så är det sett till förtal av individer.

Om det däremot är följeslagarna över lag som förtalas så råder det inga tvivel om att handlingen är otro. Att förtala följeslagarna över lag inklusive Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, de resterande tio som har blivit lovade paradiset, dem som deltog i slaget vid Badr, dem som lovade trohetslöftet under trädet och dem som konverterade till islam och utvandrade innan Erövringen är otro.