Är det obligatoriskt för makan att tjäna sin make?

Publicerad: 2010-02-13
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm bi Sharh Bulûgh-il-Marâm (1/210-211)

 

Om någon skulle fråga i fall det är obligatoriskt för hustrun att tjäna sin make, säger vi att Allâh (ta´âlâ) har dömt denna fråga med en rättvis dom och sagt:

”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd.”

Om det hör till människornas vana att kvinnan tjänar mannen, åläggs hon att göra det. Om det hör till människornas vana att kvinnan inte tjänar mannen och i stället använder sig av tjänare, åläggs hon inte att göra det. Om det hör till vänskap och samförstånd att hon tjänar honom i vissa saker till skillnad från andra, åläggs hon att göra det. Hon är alltså ålagd att tjäna honom i det som hör till traditionen. Allt detta baseras på:

”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd.”

Däremot var det känt bland Salaf att kvinnan tvättade, lagade mat, städade och till och med hjälpte till ute på jordbruket. Asmâ’, az-Zubayrs hustru, brukade bära på dadelkärnor från al-Madînah till hans odling utanför al-Madînah. Så är emellertid inte fallet med dagens västerlänningar och deras jämlikar som dyrkar kvinnan och tjänar henne i stället för att hon skall tjäna dem.