Är det obligatoriskt att ta nytt vatten till öronen?

Fråga: Är det obligatoriskt att ta nytt vatten till öronen i samband med tvagningen?

Svar: Nej. Den korrekta åsikten är att det räcker med vattnet som huvudet ströks med. Det räcker.