Är det obligatoriskt att säga efter böneutroparen?

Är det obligatoriskt eller rekommenderat att säga efter böneutroparen? Enligt den övervägande åsikten, som för övrigt delas av majoriteten, är det inte obligatoriskt. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh):

När bönen går in, kallar någon av er.”1

Han befallde inte de andra att repetera. Alltså är det inte obligatoriskt. Visserligen anvisar en order i princip en plikt, men att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte klargjorde det i tid av behov avleder domen från plikt till rekommendation. Dessa människor hade kommit som delegation och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ålagd att lära dem deras plikter. Hur kunde han då bara säga:

När bönen går in, kallar någon av er.”

utan att nämna repetition?

Inte heller kan det motargumenteras med principen att avsaknad benämning innebär inte benämnd avsaknad, ty den tillbakaslås av principen som inte tillåter att ett klargörande sinkas i tid av behov.

1al-Bukhârî (628) och Muslim (674).