Är det obligatoriskt att inleda tvagningen i Allâhs namn?

Fråga 25: Är det obligatoriskt att inleda tvagningen i Allâhs namn? Vad är domen för att glömma det?

Svar: De flesta säger att det är rekommenderat. Somliga menar att det är obligatoriskt. Det är säkrast att nämna det. Den som glömmer det är inte ålagd något.