Är det obligatoriskt att höra sig själv när man läser Adhkâr?

Fråga: Är det obligatoriskt att höra sig själv när man läser Adhkâr?

Svar: Ja. Om han inte hör sig själv så betyder det att han inte har uttalat dem. Det räcker inte med Dhikr i hjärtat. Det måste uttalas och att man hör sig själv.