Är det obligatoriskt att ha kontakt med di-syskon?

Fråga: Hör det till bevarandet av släktbanden att ha kontakt med sin di-syster? Är det obligatoriskt?

Svar: Nej. Di är inte som ätt. Det är inte som släkt. Den enda likheten är att di förbjuder att folk gifter sig med varandra. Det medför som sagt inte släktbandens rättigheter.