Är det obligatoriskt att fylla igen mellanrummen i raderna?

Fråga: Är det rekommenderat eller obligatoriskt att fylla igen mellanrummen i raderna?

Svar: Det är obligatoriskt. Det är obligatoriskt att fylla igen mellanrummen. Det får inte finnas mellanrum i raderna.