Är det obligatoriskt att fråga föräldrarna om råd om giftermål?

Publicerad: 2010-02-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (160)

 

Frågeställaren: Är det obligatoriskt att fråga föräldrarna om råd om giftermål?

Svar: Är personen singel? Har han inte börjat leva än?

Frågeställaren: Nej, inte än.

Svar: Nej, han behöver inte be om råd eftersom det är obligatoriskt och inte bara rekommenderat.