Är det obligatoriskt att försörja sin fattiga och gifta syster?

Fråga: Är det obligatoriskt att försörja sin fattiga och gifta syster?

Ibn ´Uthaymîn: Hennes make då?

Frågeställare: Han är också fattig.

Ibn ´Uthaymîn: I så fall är det harmlöst att ge allmosor till henne.

Fråga: Är det obligatoriskt att försörja henne?

Svar: I grund och botten är det makens plikt. Men i och med att han inte är förmögen så får man försörja henne.