Är det obligatoriskt att färga grått hår och skägg?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Fråga: Är det obligatoriskt att färga håret?

Svar: Det är obligatoriskt, ja, men inte alltid. Du tycks göra som jag gör, det vill säga då och då.