Är det möjligt?

Imâm Muhammad bin Abî Harb al-Djardjâra’î

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 99

Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om en man som ger utslag utav okunnighet. Han svarade:

Det rapporteras att Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han tränger igenom sin religion.”1

Abû ´Abdillâh sade:

Är det möjligt att en man känner till en Sunnah från sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ändå väljer att ge ett annorlunda utslag?”

Han såg allvarligt på saken.

1ad-Dârimî (1/274).