Är det i dag som en Sunnî belönas femtiofaldigt?

Fråga: Är det nu när prövningarna är så många som en Sunnî belönas femtiofaldigt? Vad är rekommenderat att göra i dessa tider? Är det rekommenderat för människan att avskärma sig?

Svar: Allâh vet bättre. Det är Allâh som vet när prövningarna sprids och godheten avtar. Allâh vet bättre om det. Det kanske kommer en tid som är än värre än denna. Allâh vet bättre. Vi vet inte.

Vad beträffar avhållsamheten, så varierar den. Om en person besitter godhet och kallar till Allâhs religion, påbjuder det goda och förbjuder det onda på det bästa sättet, så skall han blandas med människor för välfärdens skull. Men om personen inte förmår att kalla till Allâhs religion eller saknar kunskap, så är det bättre att han håller sig borta.