Är det Herren som är Gud eller Baal?

Första Kungaboken 18:16

16Obadja sökte upp Achav och underrättade honom, och Achav gick för att möta Elia. 17När han fick se honom sade han: ”Här är du alltså, du som drar olycka över Israel.” 18Elia svarade: ”Det är inte jag som drar olycka över Israel utan du och din fars ätt när ni överger Herrens bud och följer baalsgudarna. 19Båda nu upp israeliterna och låt dem samlas hos mig på berget Karmel tillsammans med Baals fyrahundrafemtio profeter och Asheras fyrahundra, alla dessa som får sitt underhåll av Isebel.”

20Achav skickade bud runt hela Israel och lät samla profeterna på berget Karmel. 21Där trädde Elia fram inför hela folket och sade: ”Hur länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal.” Men de svarade inte ett ord.