Är det giltigt att be mot en grav?

Fråga: Är det giltigt att be mot en grav?

Svar: Nej. Det är inte giltigt att be vänd mot en grav. Det leder till avguderi. Graven får inte ens vara bakom honom. Det är inte tillåtet att be vid en grav; den får varken vara framför en, bakom en, till höger om en eller till vänster om en. Det är med andra ord inte tillåtet att be på en mark som huserar en grav.