Är det föreskrivet att täcka liket med ett skynke med Qur’ân-verser på?

Fråga: På vissa platser täcker de liket med ett tyg med Kursî-versen eller andra Qur’ân-verser på. Har den handlingen en grund i Sharî´ah?

Svar: Den har ingen grund i Sharî´ah. Det är i själva verket en nedvärdering av Allâhs (´azza wa djall) tal då de gör det till den dödes skynke. Det gagnar inte den döde alls. Därför är det obligatoriskt att undvika det. För det första hör det inte till Salafs praxis. För det andra är det en förnedring av den ädla Qur’ânen. För det tredje består handlingen av en osund lära då man tror att tyget gagnar den döde, vilket det inte alls gör.